World Library  
Flag as Inappropriate
Email this Article

List of populated places in Montenegro

 

List of populated places in Montenegro


This is a list of populated places in Montenegro, sorted by municipality. Places with more than 1,000 residents are shown in italics. For each settlement with a significant Albanian population, the Albanian name for the settlement is given after a forward-slash (/).

Contents

 • Andrijevica 1
 • Bar 2
 • Berane 3
 • Bijelo Polje 4
 • Budva 5
 • Cetinje 6
 • Danilovgrad 7
 • Herceg Novi 8
 • Kolašin 9
 • Kotor 10
 • Mojkovac 11
 • Nikšić 12
 • Plav 13
 • Plužine 14
 • Pljevlja 15
 • Podgorica 16
 • Rožaje 17
 • Šavnik 18
 • Tivat 19
 • Ulcinj 20
 • Žabljak 21
 • External links 22

Andrijevica

Andrijevica municipality
 • Andrijevica
 • Andželati
 • Bojovići
 • Božići
 • Cecuni
 • Đulići
 • Dulipolje
 • Gnjili Potok
 • Gornje Luge
 • Gračanica
 • Jošanica
 • Košutići
 • Kralje
 • Kuti
 • Oblo Brdo
 • Prisoja
 • Rijeka Marsenića
 • Seoca
 • Sjenožeta
 • Slatina
 • Trepča
 • Trešnjevo
 • Ulotina
 • Zabrđe

Bar

Bar municipality
 • Arbnež / Arbëneshi
 • Bar / Tivari
 • Bartula / Bartulla
 • Besa / Besë
 • Bjeliši / Bjelishi
 • Bobovište / Boboshti
 • Boljevići / Boljeviqi
 • Braćeni / Braqeni
 • Brca / Bërca
 • Brijege / Bregu
 • Bukovik / Bukoviku
 • Burtiši / Burtaishi
 • Čeluga / Celuga
 • Ckla / Skje
 • Dabezići / Dabeziqi
 • Dedići / Dedaj
 • Đenđinovići / Gjengjinoviqi
 • Dobra Voda / Ujëmira
 • Donja Briska / Brisku i Poshtëm
 • Donji Brčeli / Bërqeli i Poshtëm
 • Donji Murići / Muriqi i Poshtëm
 • Dračevica / Pecaj
 • Dupilo
 • Đuravci
 • Đurmani / Gjurmane
 • Gluhi Do
 • Godinje / Godenji
 • Gornja Briska / Brisku i Epërm
 • Gornji Brčeli / Bërqeli i Epërm
 • Gornji Murići / Muriqi i Epërm
 • Grdovići / Gërdoviqi
 • Gurza / Guri i Zi
 • Karanikići / Nrekaj
 • Komarno
 • Koštanjica / Gështenjë
 • Krnjice / Kërnica
 • Kruševica / Krushevica
 • Kunje / Kunja
 • Limljani / Limjani
 • Livari / Ljare
 • Lukići / Lukaj
 • Mačuge / Maçuga
 • Mala Gorana / Gorana e Vogël
 • Mali Mikulići / Mikuliqi i Vogël
 • Mali Ostros / Ostros i Vogël
 • Marstijepovići / Bujgëri
 • Martići / Martiqi
 • Miljevci / Milevci
 • Mišići / Mishiqi
 • Orahovo / Orahova
 • Ovtočići / Ovtoçiqi
 • Papani
 • Pečurice / Peçurica
 • Pelinkovići / Pelinku
 • Pinčići
 • Podi
 • Polje / Polja
 • Popratnica
 • Seoca / Seoza
 • Sotonići / Sotoniqi
 • Sozina
 • Stari Bar / Tivari i Vjetër
 • Šušanj / Shushani
 • Sustaš / Sustashi
 • Sutomore / Spiçi
 • Tejani / Thtjani (or) Ftjani
 • Tomba
 • Tomići / Tomiqi
 • Trnovo / Tërnova
 • Tuđemili / Tugjemili
 • Turčini / Turçini
 • Utrg / Utërga
 • Velembusi / Vëllimbush
 • Veliki Mikulići / Mikuliqi i Madhë
 • Veliki Ostros / Ostrosi i Madhë
 • Velja Gorana / Gorana e Madhe
 • Velje Selo / Katundi i Madhë
 • Virpazar / Virpazari
 • Vučedabići / Uçdabaj
 • Zagrađe / Zagragja
 • Zaljevo / Zalefi
 • Zankovići / Zankoviqi
 • Zgrade
 • Zupci

Berane

Berane municipality
 • Azane
 • Babino
 • Bastahe
 • Beran Selo
 • Berane
 • Bor
 • Bubanje
 • Buče
 • Budimlja
 • Crni Vrh
 • Crvljevine
 • Dapsići
 • Dašča Rijeka
 • Dobrodole
 • Dolac
 • Donja Ržanica
 • Donja Vrbica
 • Donje Luge
 • Donje Zaostro
 • Dragosava
 • Glavaca
 • Godočelje
 • Goražde
 • Gornja Vrbica
 • Gornje Zaostro
 • Jašovići
 • Javorova
 • Johovica
 • Kalica
 • Kaludra
 • Kruščica
 • Kurikuće
 • Lagatori
 • Lazi
 • Lješnica
 • Lubnice
 • Lužac
 • Mašte
 • Mezgalji
 • Murovac
 • Orah
 • Orahovo
 • Pahulj
 • Pešca
 • Petnjica
 • Petnjik
 • Ponor
 • Poroče
 • Praćevac
 • Radmanci
 • Radmuževići
 • Rovca
 • Rujišta
 • Savin Bor
 • Skakavac
 • Štitari
 • Tmušići
 • Trpezi
 • Tucanje
 • Veliđe
 • Vinicka
 • Vrševo
 • Vuča
 • Zagorje
 • Zagrad
 • Zagrađe

Bijelo Polje

Bijelo Polje municipality
 • Babaići
 • Barice
 • Bijedići
 • Bijelo Polje
 • Bliškovo
 • Bojišta
 • Boljanina
 • Boturići
 • Čeoče
 • Cerovo
 • Čokrlije
 • Crhalj
 • Crnča
 • Crniš
 • Đalovići
 • Dobrakovo
 • Dobrinje
 • Dolac
 • Dubovo
 • Džafića Brdo
 • Femića Krš
 • Godijevo
 • Goduša
 • Grab
 • Grančarevo
 • Gubavač
 • Ivanje
 • Jablanovo
 • Jabučno
 • Jagoče
 • Kanje
 • Kičava
 • Korita
 • Kostenica
 • Kostići
 • Kovren
 • Kukulje
 • Laholo
 • Lazovići
 • Lekovina
 • Lijeska
 • Lješnica
 • Lozna
 • Loznica
 • Majstorovina
 • Metanjac
 • Milovo
 • Mioče
 • Mirojevići
 • Mojstir
 • Mokri Lug
 • Muslići
 • Nedakusi
 • Negobratina
 • Njegnjevo
 • Obrov
 • Okladi
 • Orahovica
 • Osmanbegovo Selo
 • Ostrelj
 • Pali
 • Pape
 • Pavino Polje
 • Pećarska
 • Pobretići
 • Poda
 • Potkrajci
 • Potrk
 • Požeginja
 • Prijelozi
 • Pripčići
 • Radojeva Glava
 • Radulići
 • Rakita
 • Rakonje
 • Rasovo
 • Rastoka
 • Ravna Rijeka
 • Resnik
 • Rodijelja
 • Sadići
 • Sela
 • Sipanje
 • Šipovice
 • Sokolac
 • Sutivan
 • Srđevac
 • Stožer
 • Stubo
 • Tomaševo
 • Trubine
 • Ujniče
 • Unevine
 • Voljavac
 • Vrh
 • Zaton
 • Žiljak
 • Zminac
 • Žurena

Budva

Budva municipality
 • Bečići
 • Blizikuće
 • Boreti
 • Brajići
 • Brda
 • Budva
 • Buljarica
 • Čami Do
 • Čelobrdo
 • Čučuke
 • Đenaši
 • Drobnići
 • Ilino Brdo
 • Kaluderac
 • Katun Reževići
 • Krstac
 • Kuljače
 • Lapčići
 • Markovići
 • Novoselje
 • Petrovac
 • Pobori
 • Podbabac
 • Podostrog
 • Prijevor
 • Pržno
 • Rađenovići
 • Rijeka Reževići
 • Stanišići
 • Sveti Stefan
 • Tudorovići
 • Viti Do
 • Zukovica

Cetinje

Cetinje municipality
 • Bajice
 • Barjamovica
 • Bijele Poljane
 • Bjeloši
 • Bobija
 • Boguti
 • Bokovo
 • Češljari
 • Cetinje
 • Čevo
 • Đalci
 • Dide
 • Đinovići
 • Dobrska Župa
 • Dobrsko Selo
 • Dodoši
 • Donja Zaljut
 • Donje Selo
 • Dragomi Do
 • Drušići
 • Dubovik
 • Dubovo
 • Dugi Do
 • Dujeva
 • Erakovići
 • Gađi
 • Gornja Zaljut
 • Gornji Ceklin
 • Grab
 • Građani
 • Gradina
 • Izvori
 • Jankovići
 • Jezer
 • Kobilji Do
 • Kopito
 • Kosijeri
 • Kranji Do
 • Kućišta
 • Lastva
 • Lipa
 • Lješev Stub
 • Majstori
 • Malošin Do
 • Markovina
 • Meterizi
 • Mikulići
 • Milijevići
 • Mužovići
 • Njeguši
 • Obzovica
 • Oćevići
 • Očinići
 • Ožegovice
 • Pačarađe
 • Pejovići
 • Petrov Do
 • Poda
 • Podbukovica
 • Prediš
 • Prekornica
 • Prentin Do
 • Prevlaka
 • Proseni Do
 • Radomir
 • Raičevići
 • Resna
 • Riječani
 • Rijeka Crnojevića
 • Rokoči
 • Rvaši
 • Ržani Do
 • Šinđon / Shëngjon
 • Smokovci
 • Štitari
 • Tomići
 • Trešnjevo
 • Trnjine
 • Uba
 • Ubli
 • Ublice
 • Ugnji
 • Ulići
 • Velestovo
 • Vignjevići
 • Vojkovići
 • Vrba
 • Vrela
 • Vučji Do
 • Žabljak / Zhabjak
 • Zabrđe
 • Začir
 • Zagora
 • Žanjev Do

Danilovgrad

Danilovgrad municipality
 • Bare Šumanovića
 • Begovina
 • Bileća
 • Bobulja
 • Bogićevići
 • Boronjina
 • Braćani
 • Brajovići
 • Brijestovo
 • Ćurčići
 • Ćurilac
 • Dabojevići
 • Daljam
 • Danilovgrad
 • Đeđezi
 • Do Pješivački
 • Dolovi
 • Donje Selo
 • Donji Martinići
 • Donji Rsojevići
 • Drakovići
 • Đuričkovići
 • Frutak
 • Glizica
 • Gorica
 • Gornji Martinići
 • Gornji Rsojevići
 • Gostilje Brajovićko
 • Gostilje Martinićko
 • Gradina
 • Grbe
 • Grlić
 • Gruda
 • Jabuke
 • Jastreb
 • Jelenak
 • Jovanovići
 • Klikovače
 • Kopito
 • Kosić
 • Kujava
 • Kupinovo
 • Lalevići
 • Lazarev Krst
 • Livade
 • Lubovo
 • Malenza
 • Mandići
 • Mijokusovići
 • Miogost
 • Mokanje
 • Mosori
 • Musterovići
 • Novo Selo
 • Orja Luka
 • Pažići
 • Pitome Loze
 • Podglavica
 • Podvraće
 • Poljica
 • Potkula
 • Potočilo
 • Povrhpoljina
 • Požar
 • Rošca
 • Ržišta
 • Sekulići
 • Sladojevo Kopito
 • Slap
 • Slatina
 • Šobaići
 • Spuž / Shpuza
 • Sretnja
 • Strahinići
 • Šume
 • Tvorilo
 • Veleta
 • Vinići
 • Viš
 • Vučica
 • Zagorak
 • Zagreda
 • Župa

Herceg Novi

Herceg Novi municipality
 • Baošići
 • Bijela
 • Bijelske Kruševice
 • Đenovići
 • Đurići
 • Gomila
 • Herceg Novi
 • Igalo
 • Jošice
 • Kameno
 • Kruševice
 • Kumbor
 • Kuti
 • Luštica
 • Meljine
 • Mojdež
 • Mokrine
 • Podi
 • Prijevor
 • Provodina
 • Ratiševina
 • Savina
 • Sasovići
 • Sušćepan
 • Sutorina
 • Trebesinj
 • Ubli
 • Zelenika
 • Žlijebi

Kolašin

Kolašin municipality
 • Babljak
 • Bakovići
 • Bare
 • Bare Kraljske
 • Blatina
 • Bojići
 • Breza
 • Cerovice
 • Crkvine
 • Donje Lipovo
 • Dragovića Polje
 • Drijenak
 • Drpe
 • Đuđevina
 • Dulovine
 • Gornja Rovca Bulatovići
 • Gornje Lipovo
 • Izlasci
 • Jabuka
 • Jasenova
 • Kolašin
 • Kos
 • Liješnje
 • Lipovska Bistrica
 • Ljevišta
 • Ljuta
 • Manastir Morača
 • Mateševo
 • Međuriječje
 • Mioska
 • Moračka Bistrica
 • Moračko Trebaljevo
 • Mrtvo Duboko
 • Mujića Rečine
 • Mušovića Rijeka
 • Oćiba
 • Ocka Gora
 • Osretci
 • Padež
 • Pčinja
 • Petrova Ravan
 • Plana
 • Požnja
 • Radigojno
 • Raičevina
 • Raško
 • Ravni
 • Redice
 • Rovačko Trebaljevo
 • Sela
 • Selišta
 • Sjerogošte
 • Skrbuša
 • Smailagića Polje
 • Smrče
 • Sreteška Gora
 • Starče
 • Svrke
 • Tara
 • Trnovica
 • Ulica
 • Uvač
 • Velje Duboko
 • Višnje
 • Vladoš
 • Vlahovići
 • Vojkovići
 • Vranještica
 • Vrujica
 • Žirci

Kotor

Kotor municipality
 • Bigova
 • Bratešići
 • Bunovići
 • Veliki Zalazi
 • Višnjeva
 • Vranovići
 • Glavati
 • Glavatičići
 • Gornji Morinj
 • Gornji Orahovac
 • Gornji Stoliv
 • Gorovići
 • Dobrota
 • Donji Morinj
 • Donji Orahovac
 • Donji Stoliv
 • Dragalj
 • Dražin Vrt
 • Dub
 • Zagora
 • Zvečava
 • Kavač
 • Knežlaz
 • Kovači
 • Kolužunj
 • Kostanjica
 • Kotor
 • Krimovica
 • Kubasi
 • Lastva Grbaljska
 • Ledenice
 • Lipci
 • Lješevići
 • Mali Zalazi
 • Malov Do
 • Mirac
 • Muo
 • Nalježići
 • Pelinovo
 • Perast
 • Pištet
 • Pobrđe
 • Prijeradi
 • Prčanj
 • Radanovići
 • Risan
 • Strp
 • Sutvara
 • Trešnjica
 • Ukropci
 • Unijerina
 • Han
 • Čavori
 • Šišići
 • Škaljari
 • Špiljari

Mojkovac

Mojkovac municipality
 • Bistrica
 • Bjelojevići
 • Bojna Njiva
 • Brskovo
 • Dobrilovina
 • Gojakovići
 • Lepenac
 • Mojkovac
 • Podbišće
 • Polja
 • Prošćenje
 • Stevanovac
 • Štitarica
 • Uroševina
 • Žari

Nikšić

Nikšić municipality
 • Balosave
 • Bare
 • Bastaji
 • Bjeloševina
 • Bobotovo Groblje
 • Bogetići
 • Bogmilovići
 • Brestice
 • Brezovik
 • Broćanac Nikšićki
 • Broćanac Viluški
 • Bršno
 • Bubrežak
 • Busak
 • Carine
 • Cerovo
 • Crnodoli
 • Dolovi
 • Donja Trepča
 • Donje Čarađe
 • Donje Crkvice
 • Dragovoljići
 • Drenoštica
 • Dubočke
 • Dučice
 • Duga
 • Gornja Trepča
 • Gornje Čarađe
 • Gornje Crkvice
 • Gornje Polje
 • Goslić
 • Gradačka Poljana
 • Grahovac
 • Grahovo
 • Granice
 • Gvozd
 • Ivanje
 • Jabuke
 • Jasenovo Polje
 • Javljen
 • Jugovići
 • Kamensko
 • Kazanci
 • Klenak
 • Koprivice
 • Koravlica
 • Kovači
 • Kunak
 • Kuside
 • Kuta
 • Laz
 • Liverovići
 • Lukovo
 • Macavare
 • Međeđe
 • Miljanići
 • Miločani
 • Milojevići
 • Miruše
 • Mokri Do
 • Morakovo
 • Nikšić
 • Nudo
 • Oblatno
 • Orah
 • Orlina
 • Ozrinići
 • Petrovići
 • Pilatovci
 • Počekovići
 • Podbožur
 • Podvrš
 • Ponikvica
 • Povija
 • Praga
 • Prigradina
 • Prisoje
 • Rastovac
 • Riđani
 • Riječani
 • Rudine
 • Šipačno
 • Sjenokosi
 • Smrduša
 • Somina
 • Spila
 • Srijede
 • Staro Selo
 • Štedim
 • Štitari
 • Stuba
 • Stubica
 • Tupan
 • Ubli
 • Vasiljevići
 • Velimlje
 • Vidne
 • Vilusi
 • Vir
 • Višnjića Do
 • Vitasojevići
 • Vraćenovići
 • Vrbica
 • Vučji Do
 • Zagora
 • Zagrad
 • Zaljutnica
 • Zaslap
 • Zavrh
 • Zlostup

Plav

Plav municipality
 • Bogajići / Bogaj
 • Brezojevica /Brezovica
 • Dolja / Dolla
 • Dosuđe / Dosugja
 • Đurička Rijeka / Reka e Xhurës
 • Gornja Rženica / Rëzhnica e Epërme
 • Grnčar / Gërnçar
 • Gusinje / Gucia
 • Hoti / Hoti
 • Kolenovići / Kolenaj
 • Kruševo / Krusheva
 • Martinovići / Martinaj
 • Mašnica / Mashnica
 • Meteh
 • Murino / Murina
 • Novšići / Nokshiq
 • Plav / Pllava
 • Prnjavor / Prnjavori
 • Skić
 • Velika
 • Višnjevo / Vishnjeva
 • Vojno Selo
 • Vusanje / Vuthaj


Plužine

Plužine municipality
 • Babići
 • Bajovo Polje
 • Barni Do
 • Bezuje
 • Bojati
 • Boričje
 • Borkovići
 • Brijeg
 • Brljevo
 • Bukovac
 • Crkvičko Polje
 • Donja Brezna
 • Dubljevići
 • Goransko
 • Gornja Brezna
 • Jerinići
 • Kneževići
 • Kovači
 • Lisina
 • Miljkovac
 • Miloševići
 • Mratinje
 • Nedajno
 • Nikovići
 • Osojni Orah
 • Pišče
 • Plužine
 • Poljana
 • Prisojni Orah
 • Ravno
 • Rudinice
 • Šarići
 • Seljani
 • Smriječno
 • Stabna
 • Stolac
 • Stubica
 • Trsa
 • Unač
 • Vojinovići
 • Zabrđe
 • Žeično
 • Zukva

Pljevlja

Pljevlja municipality
 • Alići
 • Beljkovići
 • Bjeloševina
 • Boljanići
 • Borišići
 • Borova
 • Borovica
 • Boščinovići
 • Brda
 • Bujaci
 • Burići
 • Bušnje
 • Čardak
 • Čavanj
 • Čerjenci
 • Cerovci
 • Čestin
 • Crljenice
 • Crni Vrh
 • Crno Brdo
 • Crnobori
 • Donja Brvenica
 • Dragaši
 • Dubac
 • Dubočica
 • Dubrava
 • Đuli
 • Đurđevića Tara
 • Durutovići
 • Dužice
 • Geuši
 • Glibaći
 • Glisnica
 • Gornja Brvenica
 • Gornje Selo
 • Gotovuša
 • Gradac
 • Gradina
 • Grevo
 • Hoćevina
 • Horevina
 • Jabuka
 • Jagodni Do
 • Jahovići
 • Jasen
 • Jugovo
 • Kakmuži
 • Kalušići
 • Katun
 • Klakorina
 • Kolijevka
 • Komine
 • Kordovina
 • Kosanica
 • Košare
 • Kotlajići
 • Kotline
 • Kotorac
 • Kovačevići
 • Kovači
 • Kozica
 • Krće
 • Krupice
 • Kruševo
 • Kržava
 • Kukavica
 • Lađana
 • Leovo Brdo
 • Lever Tara
 • Lijeska
 • Ljuće
 • Ljutići
 • Lugovi
 • Madžari
 • Male Krće
 • Maoče
 • Mataruge
 • Meljak
 • Metaljka
 • Mijakovići
 • Milakovići
 • Milunići
 • Mironići
 • Moćevići
 • Moraice
 • Mrčevo
 • Mrčići
 • Mrzovići
 • Nange
 • Obarde
 • Odžak
 • Ograđenica
 • Orlja
 • Otilovići
 • Paljevine
 • Pauče
 • Petine
 • Pižure
 • Plakala
 • Planjsko
 • Pliješ
 • Pliješevina
 • Pljevlja
 • Poblaće
 • Podborova
 • Popov Do
 • Potkovač
 • Potkrajci
 • Potoci
 • Potpeće
 • Potrlica
 • Pračica
 • Prehari
 • Premćani
 • Prisoji
 • Prošće
 • Pušanjski Do
 • Rabitlje
 • Rađevići
 • Romac
 • Rudnica
 • Rujevica
 • Selac
 • Selišta
 • Sirčići
 • Slatina
 • Šljivansko
 • Šljuke
 • Srećanje
 • Stančani
 • Strahov Do
 • Stranice
 • Šula
 • Šumani
 • Tatarovina
 • Trnovice
 • Tvrdakovići
 • Uremovići
 • Varine
 • Vaškovo
 • Velike Krće
 • Vidre
 • Vijenac
 • Vilići
 • Višnjica
 • Vodno
 • Vojtina
 • Vrba
 • Vrbica
 • Vrulja
 • Vukšići
 • Zabrđe
 • Zaselje
 • Zbljevo
 • Zekavice
 • Zenica
 • Židovići
 • Zorlovići

Podgorica

Podgorica municipality
 • Arza / Arrëza
 • Balabani
 • Baloči
 • Barlaj
 • Begova Glavica
 • Benkaj
 • Beri
 • Berislavci
 • Bezjovo
 • Bigor
 • Bijelo Polje
 • Bioče
 • Bistrice
 • Blizna
 • Bolesestra
 • Botun
 • Brežine
 • Briđe
 • Brskut
 • Budza / Budëza
 • Buronji
 • Ćafa / Qafa
 • Ćepetići
 • Cijevna / Cemi
 • Crnci
 • Crvena Paprat
 • Cvilin
 • Delaj
 • Dinoša / Dinosha
 • Dolovi
 • Donje Stravče
 • Donji Kokoti / Kokoti i Poshtëm
 • Donji Milješ / Mileshi i Poshtëm
 • Draževina
 • Drešaj / Dreshaj
 • Drume / Druma
 • Dučići
 • Duga
 • Đurkovići
 • Dušići / Dushi
 • Duške
 • Farmaci
 • Fundina / Fundëna
 • Goljemadi / Gojëmadhi
 • Golubovci
 • Goričani
 • Gornje Stravče
 • Gornji Kokoti / Kokoti i Epërm
 • Gornji Milješ / Mileshi i Epërm
 • Gostilj
 • Gradac
 • Grbavci
 • Grbi Do
 • Gurec / Gurreci
 • Helmnica / Helmnica
 • Kiselica
 • Klopot
 • Koći / Kojë
 • Kopilje
 • Korita / Koritë
 • Kornet
 • Kosor
 • Kotrabudan / Kodërbudani
 • Krševo / Kësheva
 • Kruse
 • Kržanja
 • Kurilo
 • Lekići / Lekaj
 • Liješnje
 • Liješta
 • Lijeva Rijeka
 • Ljajkovići
 • Lopate
 • Lovka / Llofka
 • Lutovo
 • Lužnica
 • Mahala / Mëhalla
 • Mataguži / Mataguzhi
 • Medun / Meduni
 • Mileti
 • Mitrovići
 • Mojanovići / Mojanoviqi
 • Momče
 • Mrke / Mërka
 • Mužeška / Muzheçku
 • Nabon / Nabomi
 • Nikmaraš / Nikmarashi
 • Omerbožovići / Ymerbozhaj or Bozhaj
 • Opasanica
 • Orahovo
 • Oraovice
 • Orasi
 • Ožezi
 • Parci
 • Pelev Brijeg
 • Petrovići
 • Pikalj / Pikal
 • Podgorica / Podgoricë
 • Podhum / Nënhelmi
 • Ponari
 • Poprat / Poprati
 • Prifti / Prifti
 • Prisoja
 • Progonovići
 • Raći
 • Radeća
 • Radovče
 • Rakića Kuće / Shtëpia e Rakiqëve
 • Releza
 • Rijeka Piperska
 • Rudine / Rudina
 • Selište / Selishti
 • Seoca
 • Seoštica
 • Sjenice / Sjenica
 • Skorać / Skoraqi
 • Slacko
 • Spinja / Spi
 • Srpska
 • Staniselići
 • Stanjevića Rupa
 • Stijena
 • Stjepovo / Stjepohi
 • Stupovi
 • Sukuruć / Sukuruqi
 • Šušunja
 • Traboin /Traboini
 • Trmanje
 • Tuzi
 • Tuzi Ljevorečke
 • Ubalac
 • Ubli
 • Velje Brdo
 • Veruša
 • Vidijenje
 • Vilac
 • Vladni / Vllana
 • Vranj / Vranji
 • Vranjina
 • Vrbica
 • Vukovci
 • Vuksanlekići / Vuksanlekaj
 • Zagreda
 • Zaugao
 • Žabljak Crnojevića

Rožaje

Rožaje municipality
 • Bać / Baçi
 • Balotići / Balotiqi
 • Bandžov / Banxhovi
 • Bašča / Bashqa
 • Besnik / Besniku
 • Bijela Crkva / Bellacërka
 • Biševo / Bisheva
 • Bogaji
 • Bukovica
 • Crnokrpe / Cërnokërpi
 • Dacići / Dacaj
 • Donja Lovnica / Lovnice e Poshtëme
 • Gornja Lovnica / Lovnica e Epërme
 • Grahovo / Grahova
 • Grižice / Grizhica
 • Ibarac / Ibërci
 • Jablanica / Jablani
 • Kalače / Kalaçi
 • Koljeno / Kolena
 • Paučina / Pauçina
 • Plumci / Pëllumbësi
 • Radetina
 • Rožaje / Rozhaja
 • Seošnica / Seoshnica
 • Sinanovići / Sinanoviqi
 • Vuča / Vuçi

Šavnik

Šavnik municipality
 • Bare
 • Boan
 • Dobra Sela
 • Donja Bijela
 • Donja Bukovica
 • Dubrovsko
 • Duži
 • Godijelji
 • Gornja Bijela
 • Gornja Bukovica
 • Grabovica
 • Komarnica
 • Krnja Jela
 • Malinsko
 • Miloševići
 • Mljetičak
 • Mokro
 • Petnjica
 • Pošćenje
 • Previš
 • Pridvorica
 • Provalija
 • Šavnik
 • Slatina
 • Strug
 • Timar
 • Tušina

Tivat

Tivat municipality
 • Bogdašići
 • Bogišići
 • Donja Lastva
 • Đuraševići
 • Gornja Lastva
 • Gošići
 • Krasići
 • Lepetani
 • Milovići
 • Mrčevac
 • Radovići
 • Tivat

Ulcinj

Ulcinj municipality
 • Ambula / Amull
 • Bijela Gora / Mal i Bardhë
 • Bojke / Bojkë
 • Brajše / Brajshë
 • Bratica / Braticë
 • Briska Gora / Mali i Brisë
 • Ćurke / Qurkaj
 • Darza / Darzë
 • Donja Klezna / Klezna e Poshtme
 • Donji Štoj / Shtoj i Poshtëm
 • Draginje / Dragaj
 • Fraskanjel / Fraskanjell
 • Gornja Klezna / Klezna e Epërme
 • Gornji Štoj / Shtoj i Epërm
 • Kaliman / Kalimani
 • Kodre / Kodër
 • Kolonza
 • Kosići / Kosiq
 • Kravari / Kravari
 • Kruče / Kruça
 • Kruta / Krutë
 • Krute / Krythë
 • Leskovac
 • Lisna Bore
 • Međureč / Megjureç
 • Mide / Millë
 • Možura / Mozhurë
 • Pistula / Pistull
 • Rastiš / Rastish
 • Reč /Reç
 • Salč / Salç
 • Šas / Shas
 • Štodra / Shtodhër
 • Sukobin / Sukobinë
 • Sutjel / Sutjell
 • Sveti Đorđe / Shëngjergj
 • Ulcinj / Ulqini
 • Vladimir / Katërkollë
 • Zoganj / Zogaj

Žabljak

Žabljak municipality
 • Borje
 • Brajkovača
 • Dobri Nugo
 • Gomile
 • Gradina
 • Krš
 • Mala Crna Gora
 • Motički Gaj
 • Ninkovići
 • Njegovuđa
 • Novakovići
 • Palež
 • Pašina Voda
 • Pašino Polje
 • Pitomine
 • Podgora
 • Pošćenski Kraj
 • Rasova
 • Rudanci
 • Šljivansko
 • Šumanovac
 • Suvodo
 • Tepačko Polje
 • Tepca
 • Virak
 • Vrela
 • Žabljak
 • Zminica

External links

 • Official results of 2003 census in Montenegro (Serbian only)
This article was sourced from Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. World Heritage Encyclopedia content is assembled from numerous content providers, Open Access Publishing, and in compliance with The Fair Access to Science and Technology Research Act (FASTR), Wikimedia Foundation, Inc., Public Library of Science, The Encyclopedia of Life, Open Book Publishers (OBP), PubMed, U.S. National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health (NIH), U.S. Department of Health & Human Services, and USA.gov, which sources content from all federal, state, local, tribal, and territorial government publication portals (.gov, .mil, .edu). Funding for USA.gov and content contributors is made possible from the U.S. Congress, E-Government Act of 2002.
 
Crowd sourced content that is contributed to World Heritage Encyclopedia is peer reviewed and edited by our editorial staff to ensure quality scholarly research articles.
 
By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. World Heritage Encyclopedia™ is a registered trademark of the World Public Library Association, a non-profit organization.
 Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from World Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.